Triologi
- dynamisk og effektiv ledelse.
 

At være bestyrelsesmedlem, formand for flere udvalg og selv dyrke idræt, passer ikke ind i et moderne familieliv!
Derfor fravælger de fleste bestyrelsesarbejdet.
Målet er at mange flere gør meget mindre!
 
 
 
I GT Bøgestrømmen har vi følgende vision:
 
- Frivilligt fritidsarbejde skal i højere grad end tidligere være effektivt og præget af oplevelse.
 
- Ledelse skal være sjovt og spændende uden at miste kvaliteterne fra det traditionelle foreningsliv.
 
- Møder på max 2 timer
 
- Opstår en god ide på et møde, får den sit eget punkt til grundig diskussion på næste møde.
 
- En visionær struktur tiltrækker visionære mennesker."
 
- Ledelsen skal udelukkende udøve "ledelse".
 
   

 

Bestyrelsens formål

- At sikre sammenhæng mellem det sportslige, sociale og økonomien i GT Bøgestrømmen.

- Udvikle GT Bøgestrømmens overordnede "spilleregler" i samarnbejde med klubbens øvrige udvalg, instruktører, medlemmer og forældrer, samt sikre at disse føres ud i livet.

- Har det overordnede ansvar for GT Bøgestrømmens profilering.

- Udarbejde GT Bøgestrømmens overordnede sportslige og økonomiske mål
 
- Har det overordnede ansvar for, at klubbens målsætninger, værdier og indsatsområder er kendt af klubbens udvalgsmedlemmer, trænere, medlemmer og forældre.
 
 
Aktivitetsudvalgets formål:
 
- At rekruttere, fastholde og udvikle instruktører og hjælpeinstruktører til de enkelte hold.
 
- At sikre de bedst mulige træningssteder og træningstider til de enkelte hold.
 
- At koordinere og prioritere indkøb af redskaber og andet udstyr.
 
- Administration af redskabsrummet.
 
- Udarbejde og begrunde en opvisnings- og konkurrencedragt politik for foreningen.
 
- Organisere og gennemføre en generalprøve.
 
- At skabe rammer for gymnaster, trænere og forældrer, der gør det muligt at have et velfungerende sportsligt og socialt miljø, ved f.eks. at udpege holdledere evt. i forældrekredsen.
 
- At sikre klubbens overordnede værdier, sportslige og sociale mål formidles til gymnaster, holdledere og forældre.
 
 
Arrangementsudvalgets formål:
 
- At sikre kontinuitet men også udvikling og fornyelse i afviklingen af den årlige opvisningsweekend.
 
- At sikre at arrangementer gennemføres sportsligt og teknisk forsvarligt.
 
- At sikre at opvisningsweekenden rent økonomisk bliver et aktiv for foreningen.
 
- Skabe og gennemføre arrangementer i foreningen. Både af sportsligt, socialt og PR mæssig karakter.
 
- Formidle informationer om stævner og arrangementer.
 
 
Sponsorudvalgets formål:
 
- At sikre og udvikle GT Bøgestrømmens profilering via div. medier.

- At udarbejde og afstemme foreningens presse-, sponsor- og hjemmesidepolitik med bestyrelsen.
 
- Via fondsansøgninger og sponsorater sikre en målrettet indtjening til foreningen.