Sponsorpolitik for GT Bøgestrømmen


En af opgaverne i GT Bøgestrømmen er tilvejebringelse af midler til finansiering af alle de aktiviteter som klubbens medlemmer har glæde af.

 

Sponsorater af klubbens aktiviteter med bl.a. fremvisning af firmalogo og anden reklame er af stadig voksende betydning for klubbens aktivitetsniveau, og det er derfor af vital betydning, at sponsorerne føler de får en både kompetent, pålidelig og professionel behandling, når de indgår en sponsoraftale.

 

GT Bøgestrømmens bestyrelse nedsætter et sponsorudvalg, som i samarbejde skal godkende alle sponsoraftaler ud fra den vedtagne sponsorpolitik.

 

For at sikre sponsorudvalget optimale arbejdsbetingelser, er det nødvendigt at al viden, koordinering og beslutningstagen om indgåelse af sponsoraftaler sker i regi af sponsorudvalget.